عضو فدراسیون جهانی فیلد تارگت http://world-field-target-federation.com/Members

فیلد تارگت FIELD TARGET
اسنایپر فیلدتارگت
هانتر فیلد تارگت HFT
TABLE-CHART-LIST
تجهیزات تیراندازی
فیلدتارگت Fieldtarget فیلدتارگت فیلدتارگت

ترجمه قوانین هانتر فیلدتارگت
3.33

تعداد بازدید : 2238
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

قوانین بین المللی رشته تیراندازی هانتر فیلد تارگت

ترجمه و تدوین : میثم کماسایی
مدرسه فیلد تارگت ایران


1. نکات ایمنی
2. میدان/زمین تیراندازی و نحوه امتیازدهی/ارزشیابی
3. حالتهای تیراندازی
   3. 1. عمومی
   3. 2. درازکش
   3. 3. زانوزده
   3. 4. ایستاده
   3. 5. زانوزده با تکیهگاه/ایستاده با تکیهگاه
4. زمانبندی
5. تجهیزات
6. بُرد/مسافت تیراندازی
 
1. نکات ایمنی
1. 1. تمام مسابقه های تیراندازی باید در چارچوب قوانین سازمان جهانی هانتر فیلد تارگت صورت بگیرند.
1. 2. ورزشکاران میتوانند از هر تفنگ بادیای استفاده کنند که مطابق با استانداردهای ملی باشد و توان خروجیاش (قدرت) بیشتر از 16.3 ژول (12 فوت/پوند) نباشد. توان خروجی را میتوان در هر زمان، پیش از، حین، و یا پس از مسابقه، به کمک آزمون ثانیهشماری/زمانسنجی اجباری یا تصادفی تعیین کرد. 
1. 3. در هر میدان تیراندازی باید مکانهایی وجود داشته باشد تا تیراندازان در آنجا تفنگهای خود را بررسی و تنظیم کنند - نقطه صفر. تیراندازان پیش از ورود به این نقطه باید ثبت نام کرده و اعلامیه مقررات ایمنی را امضا کنند. فقط تیراندازانی که در حال مسابقه هستند میتوانند وارد نقطه صفر بشوند؛ بنابراین، این مکان باید بسیار بزرگ باشد تا بتواند خیل عظیم تیراندازان را در خود جای دهد.
1. 4. تمام تیراندازان باید برگه آشنایی با و متابعت از قوانین سازمان جهانی هانتر فیلد تارگت را امضا کنند و در جلسه توجیهی نکات ایمنی حضور به هم برسانند که بلافاصله پیش از هر مسابقه برگزار میشود.
1. 5. هنگامی که یک بار سوت به صدا در میآید تمامی تیراندازان باید دست نگه دارند. آنها باید تمامی تیرهای باقیمانده را دور از هدف و با مسافت و زاویهای مناسب به طرف میدان شلیک کنند. تیراندازان هنگام آتشبس نباید در حالت دوشفنگ باشند و نباید هدفها را ببینند.
1. 6. هنگامی که سوت دوبار به صدا درآمد، تیراندازان پس از حصول اطمینان باید دوباره تیراندازی کنند. 
1. 7. همیشه در حال استراحت، تفنگها باید در محفظه قرار داشته باشند و دهانه آنها به سمت پایین باشد؛ این نکته در مورد تفنگهای بنددار نیز صدق میکند.
1. 8. فقط زمانی که آماده تیراندازی هستید تفنگ خود را مسلح کنید. 
1. 9. هرگز در بین خطوط عبوری تفنگ را مسلح یا پر نکنید. همیشه باید خشاب تفنگهای رگبار را برداشت و آنها را در وضعیتی ایمن قرار داد. همه افراد باید اطمینان حاصل کنند که تمامی فعالیتهای تیراندازیاشان به شکلی کاملا ایمن انجام بگیرد. 
1. 10. هرگز دهانه تفنگ را روی پای خود قرار ندهید. هنگامی که در تیراندازی درازکش بالا و پایین میروید، توجه کنید دهانه تفنگ به چه سمتی است؛ همیشه دهانه را به سمت پایین بگیرید، و اگر احساس کردید پایین یا بالا رفتن خطرناک است از همتیمی خود بخواهید تفنگ شما را بگیرد.
1. 11. نوجوانان (زیر 18 سال) باید تحت نظارت مستقیم والدین یا سرپرستشان تیراندازی بکنند. 
1. 12. در میدان مسابقات قهرمانی هیچ موجود زندهای نباید حضور داشته باشد. 
1. 13. هرگونه اختلاف باید به سرداور ارجاع داده شود تا او تصمیم نهایی را در این باره بگیرد. 
1. 14. اگر یکی از داورها به هر دلیلی (مهارتی یا ایمنی) با شما برخوردی داشت، از او تبعیت کنید؛ بدانید که داورها به این دلیل حضور دارند تا مسابقات در کمال ایمنی و جوانمردی برگزار شوند.      
 
2. میدان تیراندازی و نحوه ارزشیابی
2. 1. پیش از هر مسابقه کارت امتیازی به تیراندازان رسمی داده میشود که با اطلاعاتی در مورد تیرانداز و تجهیزات مورد نیاز مسابقه پر میشود (نام، نام خانوادگی، نوع تفنگ و شرکت سازنده آن، نوع واضحکننده دوربین و شرکت سازنده آن، میزان بزرگنمایی و نور و اختلافمنظر/پارالاکس برای مسابقه، نوع و اندازه و شرکت سازنده ساچمهها).
2. 2. پس از شلیک اولین گلوله، تیرانداز دیگر نمیتواند تفنگ، قنداق، و یا واضحکننده را دوباره تنظیم کند. 
2. 3. زمینهای تیراندازی معمولا میدان سرباز دارند و در دستههای زیر طبقهبندی میشوند:
   2. 3. 1. اسپرینگر یا فنری
   2. 3. 2. بانوان
   2. 3. 3. پیشکسوتان (افرادی که در روز مسابقه بیش از 60 سال سن دارند)
   2. 3. 4. نوجوانان (افرادی که در روز مسابقه کمتر از 18 سال سن دارند)
   2. 3. 5. تیمی (حداکثر 6 نفر، که 4 نفر برترشان امتیازهای تیم را تعیین میکنند)
2. 4. اگر هدف بیافتد 2 امتیاز به تیرانداز داده میشود؛ اگر تیر فقط به صفحه هدف برخورد کند 1 امتیاز به تیرانداز تعلق میگیرد، و در صورت خطا رفتن تیر و سرپاماندن هدف امتیاز 0 برای تیرانداز منظور میگردد. بر کسب حداکثرِ 2 امتیاز هدف حتما باید بیافتد. 
2. 5. تیراندازها فقط یک بار میتوانند به سمت هدف شلیک کنند، و چیزی به نام شلیک تمرینی حین مسابقه وجود ندارد.
2. 6. اگر تیرانداز شلیک کند (باد رها شود) صرفنظر از هر شرایطی اعم از اینکه تیرانداز فراموش کرده تفنگ را پر کند، ضامن فشنگگذاری را سفت نکرده، و یا پیش از قفل کردن روی هدف ماشه را چکانده، این شلیک او ثبت میشود و طبق معیارهای امتیازدهی ارزشیابی میشود. اگر این اتفاق افتاد، تیرانداز باید با هماهنگی اعضای تیم خود کمی دورتر از خط آتش شلیکی خشک به زمین بکند تا مطمئن شود ساچمهای در تفنگ باقی نمانده است. 
2. 7. هنگامی که تیراندازی هدفی را به زمین زد، باید تاییدیه آن را از یکی از همتیمیهای خود بگیرد و بعد هدف را بازنشانی کند.
2. 8. فقط اعضای تیم شما میتوانند امتیازات شما را ثبت کنند. تحت هیچ شرایطی تیرانداز حق ندارد امتیازات خود را خودش ثبت کند. اگر امتیازی اشتباه ثبت شد، فردی که امتیاز را اشتباه ثبت کرده باید به یک داور مراجعه کند تا این مشکل را رفع و پشت کارت را امضا کند.
2. 9. پس از پایان مسابقه، یکی از اعضای تیم باید کارت امتیاز شما را امضا کند تا مشخص شود او امتیازات شما را بررسی کرده و آنها را تایید میکند؛ تیرانداز همیشه پیش از تحویل کارت امتیاز باید اطمینان حاصل کند که این کارت به درستی پر و امضا شده باشد، چرا که در صورت هر گونه بینظمی تنبیه خواهند شد. 
2. 10. اگر در کلاس فضای باز امتیازات برندگانی که در موقعیت اخذ جایزه هستند برابر شود، برنده نهایی را یک شلیک نهایی تعیین میکند. هدفها باید در منطقههای ضربه 1 در 15 تا 20 میلیمتر، 1 در 25 تا 30 میلیمتر، و 1 در 35 تا 40 میلیمتر قرار داشته باشند (هر هدف باید در برد استاندارد هر منطقه ضربه قرار داشته باشد). هر تیرانداز باید در حالت زانوزده به هر سه هدف شلیک کند؛ اگر باز هم تساوی حاصل شد، تیراندازان باید در حالت ایستاده اهداف را نشانه بروند. اگر باز هم برنده تعیین نشد، شلیک طلایی برنده را مشخص خواهد کرد. اگر تعداد تیراندازانی که به تساوی رسیدهاند زیاد باشد، مسئولین مسابقات با لحاظ کردن امتیازات مراحل قبل جایگاهها را تعیین میکنند. 
 
3. حالتهای تیراندازی
3. 1. عمومی
3. 1. 1. تیراندازی در حال نشسته مجاز نیست؛ در این حالت پشت تیرانداز در تماس با زمین است و یا تیرانداز روی دو زانو مینشیند و تیراندازی میکند. 
3. 1. 2. تیرانداز مجاز نیست خم بشود و تیراندازی کند؛ در این حالت دو پای تیرانداز روی زمین قرار دارد و ماهیچه ساق یا کف
به شکل تکیهگاهی برای قسمتهای فوقانی پا عمل میکند.
3. 1. 3. هنگام تیراندازی قسمتی از بدن یا تفنگ باید در تماس با میخ چوبی باشند. حرکت دادن هیچ یک از وسایل میدان، نظیر خط آتش، میخهای تیراندازی، و یا تکیهگاههایی مثل سازهها و میلههای افقی، مجاز نیست. اگر تیراندازی هر یک از این وسایل را حرکت دهد از مسابقه اخراج میشود.
3. 1. 4. هنگام شلیک، انگشت ماشهکش باید پشت میخ چوبی قرار داشته باشد. 
3. 1. 5. قنداق تفنگ باید از لباستان فاصله داشته باشد تا هیچ یک از بندها، جیبها، و دیگر اجزای لباس از آن حمایت نکنند. 
3. 1. 6. در حالتهای زانوزده و ایستاده هیچ امتیاز یا آوانسی به نوجوانان داده نمیشود. 
3. 1. 7. هر مسابقه قهرمانی شامل 3 شلیک در حالت ایستاده و 3 شلیک در حالت زانوزده میشود. حداقل یک مورد در هر حالت بدون تکیهگاه خواهد بود. 
3. 2. درازکش
3. 2. 1. تنها قسمتی که هنگام تیراندازی در این حالت مجاز است با زمین در تماس باشد ته بالشتک قنداق تفنگ است؛ اگر هر یک از قسمتهای قنداق از این نقطه بگذرند، تفنگ در حین تیراندازی درازکش نباید با زمین تماس داشته باشد.
3. 2. 2. در هر مسابقه میتوان 3 شلیک، بدون میخ چوبی، در حالت درازکش انجام داد. 
3. 2. 3. تیراندازی بدون میخ در شرایط غیرممکن مجاز نیست. تمامی شلیکهای حالت درازکش بدون میخ چوبی باید در دسترس سمت چپ (برای تیراندازان چپدست) و سمت راست (برای تیراندازان راستدست) میخ چوبی صورت بگیرند؛ فراموش نکنید که نوجوانان نیز در این ماده شرکت میکنند - پس باید توجه ویژه را مبذول دارید. 
3. 3. زانوزده
3. 3. 1. در این حالت بدن در سه نقطه (2 پا و 1 زانو) با زمین در تماس است.
3. 3. 2. پای عقب قائم و همراستا با زانو قرار دارد؛ تیرانداز نمیتواند روی پایی که چرخیده بنشیند، اما مجاز است بند کفشهای خود را شل کند. 
3. 3. 3. میتوان برای حمایت از زانو، ساق، و یا ناحیه پا، و نه قسمت لگن/نشیمن از بالشتکی پر از لوبیا استفاده کرد.
3. 3. 4. فقط میتوان دو دست را تکیهگاه تفنگ قرار داد و قنداق آن را باید روی شانه گذاشت؛ هیچ قسمت دیگری از بدن مجاز نیست به صورت تکیهگاه عمل کند و خود دستها را نیز نباید روی قسمت دیگری از بدن قرار داد. 
3. 3. 5. نباید دستها را پایین انداخت تا مفصل مچ، بازو، و یا هر عضو دیگری از بدن تفنگ را حمایت کند. دست اصلی نیز باید جلوی زانو قرار بگیرد، و برای این مهم، دست کمکی باید به صورت عمودی (تشکیل زاویه قائمه با ساعد) پایین بیاید. اگر دست کمکی با هر قسمتی از زانو یا ران تماش داشته باشد، پس خیلی عقب است و جلوی زانو قرار ندارد.
3. 3. 6. میخ 10 سانتیمتری (4 اینچی) نشانگر تیراندازی زانوزده/ایستاده بدون تکیهگاه است؛ در این حالت هیچ تکیهگاه دیگری (میخ، درخت،...) وجود ندارد.  
3. 3. 7. نمیتوانید پای اصلی را عقب بکشید تا زردپی ران و یا قسمت پایین لگن از ماهیچه ساق حمایت کنند؛ این وضعیت در حالت خم جای میگیرد و در حالت زانوزده مجاز نیست.
3. 4. ایستاده  
3. 4. 1. در این حالت فقط پاهایتان (از مچ به پایین) با زمین در تماس هستند.
3. 4. 2. میخ 10 سانتیمتری (4 اینچی) نشانگر تیراندازی ایستاده بدون تکیهگاه است؛ در این حالت هیچ تکیهگاه دیگری (میخ، درخت،...) وجود ندارد.
3. 5. زانوزده با تکیهگاه/ایستاده با تکیهگاه
3. 5. 1. استثنای قوانین بالا اینست که در هر حال قسمتی از تفنگ یا بدن ممکن است روی شیء یا درخت (به عنوان تکیهگاه) قرار بگیرد. اگر چند تکیهگاه موجود باشد، هنگام تیراندازی آن قسمت از بدن یا تفنگ که با تکیهگار در تماس است باید به وسیله شماره روی میخ تعیین شود. علاوه بر تکیهگاههای شمارهدار، میتوانید میتوانید از وسایلی دیگر برای حمایت بهره ببرید. 
 
4. زمانبندی
4. 1. تیرانداز برای هر خط 2 دقیقه زمان دارد که هنگام حرکت او به سمت میخ چوبی آغاز میشود.
4. 2. معمولا تیرانداز محدودیت زمانی ندارند، مگر اینکه تیمی تاخیر کند و یا تیراندازهای کند مسابقه بیش از حد طول بدهند؛ در نتیجه به افراد و تیمهای دیگر حق زمان داده میشود. 
4. 3. ممکن است داوری، بدون اطلاع به تیراندازان، محدودیت زمانی وضع کند صرفا برای اینکه ببیند تیراندازان در حالت عادی زیاد معطل میکنند یا خیر؛ البته در این حالت امتیازی از تیراندازان کسر نمیشود.
4. 4. هنگامی که برای یک تیرانداز و یا گروهی از تیراندازان رسما وقت تعیین میشود، داوری این خبر را به آنها میدهد: به آنها زمان شروع اعلام میشود و پس از آن تنها 2 دقیقه فرصت دارند هدف را بزنند.
4. 5. اگر مسابقهای در خلال زمانبندی متوقف شود، زمان را نگه میدارند و پیش از ادامه زمان، 10 ثانیه مهلت میدهند تا تیراندازها دوباره شلیک بکنند. 
 
5. تجهیزات
5. 1. عمق کپسول حداکثر باید 150 میلیمتر باشد؛ اندازه آن را از وسط لوله تا جلوی قبضه محاسبه میکنند.
5. 2. تیرانداز مجاز به استفاده از پاشنه مدل فیلدتارگت نیست ولی میتواند از پاشنه پلهای استفاده کند. 
5. 3. طول پله پاشنه نباید بیشتر از 57 میلیمتر (2.25 اینچ) باشد.
5. 4. در حالات زانوزده و ایستاده نباید هیچ قسمتی از تفنگ با زمین تماس داشته باشند. 
5. 5. در حالت درازکش، تنها پاشنه سلاح میتواند با زمین تماس داشته باشد و هیچ قسمت دیگری (مثلا قنداق یا کشویی پاشنه) نباید روی زمین قرار داشته باشد.
5. 6. تیراندازها نباید از هیچ نوع بادسنج و بادنمایی استفاده کنند. برای اندازهگیری باد، تیراندازان فقط میتوانند از عوارض طبیعی موجود در میدان تیراندازی، مانند برگهای خشک، علف، خاک، و الخ بهره ببرند. 
5. 7. از واضحکننده یا مسافتیاب نمیتوان استفاده کرد. این اجزا را پیش از مسابقه باید جدا کرد یا رویشان را با نوار پوشاند. 
5. 8. تیراندازان میتوانند بند استاندارد تفنگ را به قنداق متصل کنند اما از آن فقط برای حمل تفنگ بین خطوط عبوری باید استفاده کنند؛ هرگز از بند برای کمک به تیراندازی نباید استفاده شود. 
5. 9. هیچ وسیله اضافی، نظیر قلاب، تیغه، میخ، بند، و...، را نباید به تفنگ یا قنداق آن متصل کرد تا روی میخ چوبی یا درخت از آن حمایت کند.
5. 10. روزنه دید واضحکننده دوربین باید به همان صورت کارخانه باشد. نباید میزان آن را، حتی در وضعیت تابش مستقیم خورشید، کم کرد. هنگام تیراندازی، دریچههای روزنه باید همیشه باز باشند و هرگونه درز یا شکافی در آنها پوشانده شود. 
5. 11. اگر تیراندازی پس از آغاز مسابقه وسیلهای برای تغییر یا تنظیم دوباره دوربین همراه داشته باشد، از مسابقه اخراج میشود.       
5. 12. تیراندازان اجازه استفاده از لیزر تفنگها را ندارند و باید آنها را جدا کنند.
5. 13. نه تیراندازان و نه تماشاگران حق ندارند از هیچ نوع مسافتیاب یا زاویهیابی استفاده کنند. 
5. 14. استفاده از تلفن همراه یا بیسیم نیز در میدان مسابقه قدغن است.
5. 15. تیراندازان برای قرار دادن تفنگهایشان بین خطوط میتوانند از بالشتکهای لوبیایی استفاده کنند؛ همانطور که پیشتر گفته شد، از این بالشتکها در حالت تیراندازی زانوزده نیز استفاده میشود.
 
6. بُرد/مسافت تیراندازی
6. 1. حداقل قطر میخ چوبی 25 میلیمتر است. کمینه ابعاد میخ مکعبی نیز 25 در 25 میلیمتر است.
6. 2. اهداف
   6. 2. 1. صورتک سیاه فلزی که هنگام اصابت تیر میافتد.
   6. 2. 2. صورتکی به رنگ روشن (سفید، نقرهای، فولادی ناب، و زرد) 
   6. 2. 3. منطقه ضربه باید به رنگ تیره (سیاه، خاکستری تیره) باشد. 
   6. 2. 4. در حالات ایستاده و زانوزده، صورتک باید در شعاع 20 میلیمتری منطقه ضربه نصب شود.
   6. 2. 5. در دیگر حالات، صورتک باید در شعاع 10 میلیمتری نصب شود.
6. 3. در حین مسابقه، حضار و تماشاگران میتوانند وارد میدان بشوند.
6. 4. پیش از آغاز مسابقه، تیراندازان و تماشاگران مجاز به حضور در میدان نیستند.
6. 5. در هر میدان مسابقه، حداقل 30 هدف (که شامل اهداف اجباری هم میشود) وجود دارد و برای هر هدف یک نقطه آتش (میخ چوبی) در نظر گرفته شده است. 
6. 6. تمامی اهداف و نقطههای آتش باید به صورت پررنگ شمارهگذاری شوند (از شماره یک تا هر تعداد هدفی که وجود دارد).
6. 7. مسافت برای مناطق ضربه با قطرهای گوناگون عبارتست از:
   6. 7. 1. مسافت 12 تا 23 متر (13 تا 25 یارد) برای مناطق ضربه 15 تا 19 میلیمتری
   6. 7. 2.  مسافت 7 تا 28 متر (8 تا 30 یارد) برای مناطق ضربه 20 تا 24 میلیمتری
   6. 7. 3. مسافت 7 تا 37 متر (8 تا 40 یارد) برای مناطق ضربه 25 تا 34 میلیمتری
   6. 7. 4. مسافت 7 تا 42 متر (8 تا 45 یارد) برای مناطق ضربه 35 تا 40 میلیمتری
6. 8. تیراندازی ایستاده بدون تکیهگاه:
   6. 8. 1. مسافت 18 تا 32 متر (20 تا 35 یارد) برای مناطق ضربه 35 تا 40 میلیمتری
   6. 8. 2. زاویه تیراندازی باید کمتر از 30+/30- درجه باشد.
6. 9. تیراندازی زانوزده بدون تکیهگاه:
   6. 9. 1. مسافت 18 تا 32 متر (20 تا 35 یارد) برای مناطق ضربه 35 تا 40 میلیمتری
   6. 9. 2. زاویه تیراندازی باید کمتر از 30+/30- درجه باشد.
   6. 9. 3. تیراندازان حالت زانوزده میتوانند در حالت ایستاده هم تیراندازی کنند. 
 
6. 10. تیراندازی ایستاده با تکیهگاه:
   6. 10. 1. مسافت 7 تا 28 متر (8 تا 30 یارد) برای مناطق ضربه 25 تا 34 میلیمتری
   6. 10. 2. مسافت 7 تا 32 متر (8 تا 35 یارد) برای مناطق ضربه 35 تا 40 میلیمتری
6. 11. تیراندازی زانوزده با تکیهگاه:
   6. 11. 1. مسافت 7 تا 28 متر (8 تا 30 یارد) برای مناطق ضربه 25 تا 34 میلیمتری
   6. 11. 2. مسافت 7 تا 32 متر (8 تا 35 یارد) برای مناطق ضربه 35 تا 40 میلیمتری
   6. 11. 3. تیراندازان حالت زانوزده میتوانند در حالت ایستاده هم تیراندازی کنند.

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال

کپي برداری از مطالب سايت با ذکر منبع و لینک بلامانع است. کليه حقوق برای مدرسه فیلدتارگت ابران محفوظ است.

ff (نسخه 2.33.03)