چاپ این صفحه

رکوردهای مسابقات ماهانه

رکوردهای مسابقات فیلدتارگت ماهانه IRFT

رکوردهای مسابقات فیلدتارگت ماهانه IRFT

مدرسه فیلد تارگت ایران IRFT  در راستای رشد و توسعه فیلدتارگت و ایجاد انگیزه در تیراندازان عزیز بصورت مداوم و هر ماه یک مسابقه با عنوان《سه وضعیت فیلدتارگت》در مسافت ۲۵ متر و روی سیبل استاندارد بنچ رست بادی برگزار و آخرین وضعیت رکورد ها را در وبسایت IRFT.ir منتشر می نماید .

 

رکورد فروردین ماه 98 - PCP

صابر حسین پور با امتیاز 199  1X

صابر حسین پور رکورد فیلدتارگت

 

رکورد بهمن ماه PCP

محمد حسین عباسی فشمی با امتیاز 195  1X

محمد حسین عباسی فشمی رکورد دار بهمن 97 در سه وضعیت فیلدتارگت

 

حسین خادمی با امتیاز 194  0X

 

رکورد دی ماه PCP

بابک قاضی زاده با امتیاز 183  2X

 


 

رکورد دی ماه SPRINGER

امیر حسین جعفری با امتیاز 149 و 0X

 

گالری مسابقات

 

چاپ این صفحه