چاپ این صفحه

میلدات Mildot Chart

جدول MIL DOT  میلدات

جدول MIL DOT  میلدات

هر میلدات یا میلی رادیان همان زاویه ای است که بین دو خط فرضی آن در 100 یاردی 91.4 متری شیئی به ارتفاع  3.6inch یا 9.14cm  قرار می گیرد.

میلدات ها بجز کاربرد درنشانه روی در تخمین مسافت نیز به تیراندازان کمک می کنند ، می توانید در مقاله زیر با میلدات ها و کاربرد آنها بیشتر آشنا شوید.

مقاله میلدات

 

چاپ این صفحه