چاپ این صفحه

ایرآرمز Air Arms

ایرآرمز Air Arms

 

 ایر آرمز FTP 900

 ایر آرمز FTP 900

      

ایرآرمز اف تی پی 900 را باید پرچمدار کمپانی ایرآرمز دانست .

FTP900 اگر چه در مسابقات جهانی فیلدتارگت حائز رتبه های برتر چندانی به نسبت اشتایر و فینورک نبوده اما به لحاظ دقت و طراحی تارگتینگ در رده بهترین های این رشته قرار دارد.

مصاحبه   Justin Wood

(My Air Arms FTP900)

مصاحبه   Justin Wood

 

 ایر آرمز HFT 500

 

HFT 500 نیز از محصولات ایرآرمز است که در رده میان قیمت جای میگیرد و به لحاظ ارزش خرید یکی از گزینه های خیلی خوب در رده قیمتی زیر 7 میلیون تومان محسوب می شود.

چاپ این صفحه