چاپ این صفحه

protractor زاویه سنج

هنگامیکه در زاویه شلیک می کنید مشکلی فیزیکی در وضع حرکت گلوله بوجود می آید، که سبب می شود گلوله ها نسبت به همان مسافت در افق ، به جایی بالاتربرخورد کنند که در اصلاح به آن سر کردن ساچمه و گلوله گفته می شود.

تیراندازی زاویه دار چیزی است  که  غالبا  هر  شکارچی در زمان شکار در زمینهای شیبدار کوهستانی آن را تجربه می کند.همچنین  تیراندازان فیلد تارگت ،به خوبی  می دانند  که  اگر هدف آنها پایین و یا بالای سطح افق باشد، آنها  باید در نقطه  پایین تری هدف گیری کنند، تا ساچمه به هدف اصابت کند.این به سبب تاثیر نیروی جاذبه است . 

برای محاسبه دقیق تر در این مبحث نیاز به زاویه سنج و اعداد ثابت کسینوس هر زاویه داریم تا از طریق فرمول زیر مسافت مستقیم خود را بدست بیاوریم 

تاثیر جاذبه :

همانگونه که در تصویر زیر می بینید،زمانیکه در سربالایی و یا سراشیبی شلیک می کنیم (بالا و یا پایین زاویه) قدرت و تآثیر جاذبه بر روی پرتابه کمتر می شود،اما طبلک ارتفاع بر مبنای شلیک در سطح صاف تنظیم می شود و نیاز به پیشگیری در هدفگیری بوجود می آید .

کاهش سطح گرانشی منجر به صاف تر شدن  قوس و منحنی سیر پرتابه خواهد شد و به جایی بالاتر از آنچه نشانه گرفته ایم برخورد خواهد کرد. ضروری است، زمانیکه به سمت بالا و یا پایین یک زاویه شلیک می کنیم ،شلیک حدسی را متوقف کنیم و فاصله مستقیم (سطح گرانش) و فاصله شیب (واقعی) به سمت هدف را بدست بیاوریم. 

ادامه در مقاله تاثیر و اهمیت زاویه در تیراندازی - میثم کماسایی

چاپ این صفحه