مسابقه فیلدتارگت باشگاهی مدرسه فیلدتارگت ۲ دی ۱۴۰۱
مسابقه فیلدتارگت باشگاهی مدرسه فیلدتارگت ۲ دی ۱۴۰۱

مسابقه فیلدتارگت باشگاهی مدرسه فیلدتارگت ۲ دی ۱۴۰۱ در باشگاه تیراندازی شاتین در مجموعه ورزشی شهید سلیمانی تهران برگزار شد .

فیلدتارگت
نفرات برتر مسابقه فیلدتارگت ۲ دی ۱۴۰۱
۱- محمدرضا آشتیانی
۲- سعید صلواتی
سیاوش نیکی

گزیده تصاویر مسابقه فیلدتارگت IRFT :

اشتراک گذاری