wftc2024
مسابقه فیلدتارگت قهرمانی جهان WFTC 2024
wftc2024

ایالات متحده از شرکت کنندگان در مسابقات قهرمانی جهانی 2024 استقبال می کند. این رقابت در مسا، آریزونا، حومه منطقه فونیکس، سومین شهر بزرگ این ایالت برگزار می شود. مکان دوره در صحرای زیبای سونوران، درست خارج از شهر در یک منطقه پارک ایالتی حفاظت شده است.

اشتراک گذاری