مسابقه فیلدتارگت
مسابقه فیلدتارگت قهرمانی 1402

مدرسه فیلدتارگت ایران IRFT مسابقه قهرمانی 1402 را در تاریخ 8 اردیبهشت 1402 در شهرستان قائمشهر روستای برنجستانک برگزار می نماید .

مسابقه فیلدتارگت IRFT - تاریخ : 8 اردیبهشت 1402

قوانین را مطالعه بفرمایید
نام(Required)
فعال در پیام رسان تلگرام
آدرس(Required)
تجهیزات