مسابقه فیلدتارگت برنجستانک
مسابقه فیلدتارگت IRFT به میزبانی سوادکوه برگزار شد

مسابقه فیلدتارگت مدرسه فیلدتارگت ایران IRFT در روزهای پنج شنبه و جمعه 7 و 8 اردیبهشت 1402 در برنجستانک – سوادکوه شمالی در استاد مازندران برگزار شد .

این مسابقه با حضور تیراندازان از تهران – اصفهان – مشهد – البرز و مازندران و در کلاس 16 ژول مطابق قوانین فدراسیون جهانی فیلدتارگت WFTF برگزار گردید

نفرات برتر مسابقه فیلدتارگت 8 اردیبهشت

1- مقام اول : آقای مهدی حمزه با امتیاز 36 از 40

2- مقام دوم : آقای علیرضا امینیان با امتیاز 35 از 40

3- مقام سوم : آقای محمد شقاقی با امتیاز 34 از 40

چپ به راست : مهدی حمزه – علیرضا امینیان – محمد شقاقی
نتایج کلی مسابقه فیلدتارگت IRFT

وحید شکوری
با تشکر ویژه از آقای وحید شکوری که زحمات زیادی در اجرای این مسابقه و داوری کشیدند
محمد رضا اسحاقی
ضمن تشکر از آقای امیر آقاجانی و رئیس محترم هیات تیراندازی قائمشهر آقای ساتکین که برای هماهنگی و مجوز های مربوطه زحمات زیادی را متحمل شدند
اشتراک گذاری