مقایسه دوربین نیکواسترلینگ دیاموند 10-50 با هاوک 10-50
مقایسه دوربین نیکواسترلینگ دیاموند 10-50 با هاوک 10-50

دوربین های مناسب فیلد تارگت در ایران دایره محدودی دارند و قدرت انتخاب برای تیراندازان چندان وسیع نیست. سعی داریم در این بخش به مقایسه دو دوربین از پرچماران نیکو استرلینگ و هاوک بپرازیم

مقایسه دو دوربین هاوک x60 10-50 و نیکو استرلینگ دیاموند x60 10-50

مقایسه دوربین نیکواسترلینگ دیاموند 10-50 با هاوک 10-50

با توجه به گزینه های محدود انتخاب دوربین در ایران و بخصوص دوربین مناسب فیلد تارگت بر آن شدیم تا مقایسه ای بین این دو دوربین (هاوک 10-50 که برندی انگلیسی اما تولید چین و اپتیک چین است و  نیکواسترلینگ 10-50 دیاموند که برندی ژاپنی و تولید و اپتیک ژاپن است) داشته باشیم

مقایسه دوربین نیکواسترلینگ دیاموند 10-50 با هاوک 10-50
Hawke Sidewinder ED 10-50×60 TMX

دوربین تفنگ بادی نیکو استرلینگ
Nikko Stirling Diamond 10-50×60

رتیکل ها :

رتیکل دوربین هاوک

رتیکل هاوک قطعا بدلیل دات های بیشتر برای فیلد تارگت مناسبتر است ، با وجود آنکه در فیلد تارگت روش متداول در تیراندازی هولداور (پیشگیری) نیست و تیراندازان FT حرفه ای از روش کلیک دهی (دیالینگ) استفاده می کنند ولی در مواقعی که باد شدت می گیرد این دات ها برای پیشگیری (طبق الگوهای دریفت بدس آمده در تمرین ) بسیار مفید خواهند بود 

نیکواسترلینگ دیاموند رتیکل ناتو
مقایسه دوربین نیکواسترلینگ دیاموند 10-50 با هاوک 10-50

رتیکل های نیکو 10-50 دیاموند با وجود آنکه از تعداد کمی میلدات بهره می برد ولی میتوان بخشی از این نقطه ضعف را بدلیل افزایش سرع نشانه روی نادیده گرفت

  • در مجموع در بخش رتیکل می توان هاوک را برنده مقایسه دانست

مقایسه اپتیکی (تصاویر گویای شفافیت واقعی دوربین ها نیستند و جنبه مقایسه ای دارند)

  • آنچه در اولین مقایسه در این دو گزینه به چشم می خورد تفاوت زوم در آنهاست که بصورت تقریبی هاوک 2 x زوم کمتر دارد و به عنوان مثال زوم 12 هاوک با 10 نیکو برابر است 

در اولین تفاوت باید دوربین هاوک ED را (در مقایسه با نیکو دیاموند) دوربینی با بازه زوم 8 – 48 دانست

  • یکی دیگر از تفاوت های این دو دوربین روانی ولوم زوم در نیکو و برعکس بسیار سفت بودن هاوک است که برای شما در اولین استفاده کمی تعجب برانگیز خواهد بود

مقایسه شفافیت و میزان روشنایی و کنتراست تصویر در زوم های مختلف

  • همانطور که در تصاویر مشخص است دوربین هاوک در این مقایسه به لحاظ شفافیت و کنتراست تصویر رقابت را به نیکو باخته و کاملا مشهود است که تصویر هاوک هر چه از مرکز به سمت کناره ها دور می شود Abberation یا اعوجاج رنگی بیشتری مشاهده می شود و Color Fringing بیشتری نشان میدهد که در این حالت هاله ای از رنگ در اطراف لبه های اجسام موجود در تصویر ( که طبیعتا باعث کاهش شارپ بودن تصویر میگردد) دیده میشود. 

​پارالاکس

نکته بسیار مهم که بدلیل اهمیت ویژه می تواند توازن را به راحتی به نفع یکی از دو گزینه مورد مقایسه سنگین تر نماید مقایسه خطای پارالاکس است

هاوک به خوبی توانسته بخشی از ضعف های محاسباتی اپتیکی خود را در این مدل بر طرف نماید اما همچنان مورد رایجی که در هاوک دیده می شود (گذر از فکوس = کاهش خطای پارالاکس) در مدل 10-50 نیز تا حدودی دیده می شود 

  • اما نیکو با به رخ کشیدن محاسبات دقیق اپتیکی خود هر نوع خطای پارالاکس قابل تشخیص را در حالت فوکوس کامل غیر قابل روئیت و تشخیص نموده و در یکی از مهمترین بخش های مقایسه پیروز رقابت محسوب می شود و آن خطای پارالاکس کمتر و پارالاکس کالیبره تر از هاوک ED است​

​ترت های الویشن و ویندیج (طبلک های برد و سمت)

turret های هاوک با وجود ارتقاع کیفی نسبت به مدل های پیشین یکی دیگر از نقاط ضعف آن در مقایسه با turret های نیکو محسوب می شود زیرا هاوک turret 1/4 moa را بصورت دیفالت ارائه نموده و ترت های  1/8moa  و 0.1 mrad را به قیمتی حدود 100 یورو بصورت جداگانه بفروش می رساند 

تورت های نیکو همانطور که در رقابت های مهم جهان مورد استفاده تیراندازان بوده کاملا قابل اعتماد و همچنین بدلیل 1/8 moa بودن کامل کاربردی است.

آمار استفاده از انواع دوربین ها در مسابقات فیلد تارگت قهرمانی جهان 2016 به میزبانی پرتغال

دوربین تفنگ در مسابقات

تجهیزات مورد استفاده نفرات برتر مسابقات 2016 در کلاس pcp

مقایسه دوربین نیکواسترلینگ دیاموند 10-50 با هاوک 10-50

تجهیزات مورد استفاده نفرات برتر مسابقات 2016 در کلاس spring

مقایسه دوربین نیکواسترلینگ دیاموند 10-50 با هاوک 10-50