دوربین مناسب برای تیراندازی هانتر فیلدتارگت
دوربین مناسب برای تیراندازی هانتر فیلدتارگت

هانتر فیلدتارگت به دلیل ممنوعیت در تنظیمات دوربین (حین رقابت) نیازمند به دوربینی با شرایط فوکوس خاص است در مقاله زیر با دوربین های مناسب برای این رشته آشنا می شویم

دوربین مناسب برای تیراندازی هانتر فیلدتارگت

دوربین مناسب برای تیراندازی هانتر فیلدتارگت

هنگامی که هر ورزش یا فعالیتی محبوب می شود، تجهیزات اختصاصی و تخصصی آن نیز به سرعت جستجو و دنبال می شوند.
در تیراندازی هانتر فیلدتارگت نیز که محبوبیت خود را بدلیل شباهت با شرایط شکار دارد ابزار ها اهمیت خود را دارند ، بخصوص دوربین که بدلیل ممنوعیت تنظیمات حین مسابقه باید از شرایط خاص زوم و فوکوس و وزن برخوردار باشد .

تیرانداز با افزایش ثابت تیراندازی ؛ قادر به تیراندازی به اهدافی است که در محدوده بین 8 تا 45yards نصب شده اند، بدون تنظیم زوم و پارالاکس در حین رقابت (یک حکم کلیدی در HFT). پس این دوربین ها متکی بر داشتن مشخصات عمومی تر هستند.

واقعا چه دوربینی میتواند حالتی از فوکوس را در چنین بازه مسافتی ارائه نماید که تیرانداز بدون ایجاد تغییر در تنظیمات بتواند تمام اهداف را در یک رقابت مورد شلیک قرار دهد و از میزان زوم و سطح شفافیت تصویر احساس رضایت داشته باشد؟

در در اینجا شش دوربین تفنگ وجود دارد که همه می توانند در HFT گزینه های بسیار مناسبی باشند.

SIGHTRON SIII 10X42 MMD

قیمت : £590.00

دوربین مناسب برای تیراندازی هانتر فیلدتارگت

NIKKO STIRLING TARGETMASTER 5-20X50IR LRX

قیمت : £244.95

دوربین مناسب برای تیراندازی هانتر فیلدتارگت

NIGHTFORCE 10X32 NSX

قیمت :  £1.352

دوربین مناسب برای تیراندازی هانتر فیلدتارگت

HAWKE SIDEWINDER 10X42 IR SF TAC 30

قیمت : £370.23

دوربین مناسب برای تیراندازی هانتر فیلدتارگت

LEUPOLD 3-9 X 33 EFR VX2

دوربین مناسب برای تیراندازی هانتر فیلدتارگت
دوربین مناسب برای تیراندازی هانتر فیلدتارگت

MTC VIPER CONNECT SL 3-12X24

قیمت : £287.00

دوربین مناسب برای تیراندازی هانتر فیلدتارگت
دوربین مناسب برای تیراندازی هانتر فیلدتارگت
دوربین مناسب برای تیراندازی هانتر فیلدتارگت
اشتراک گذاری