موا  MOA چیست ؟
موا  MOA چیست ؟

محاسبات مربوط به موا MOA و کلیک دوربین های تفنگ یکی از بخش های مهم و در عین حال شیرین تیراندازی است که دانش تیراندازان در این مبحث باعث استفاده درست و بهینه از دوربین سلاح خواهد شد .

موا  MOA چیست ؟

موا  MOA چیست ؟

دقیقه در زاویه (MOA)  
هر دایره 360 درجه است. هر درجه به 60 دقیقه در زاویه (MOA)تقسیم می شود. بیشتر دوربینها  تنظیماتی دارند که بر اساس یک MOAسنجیده میشود. این یعنی با هر کلیک، دوربین دارای تورت یک چهارم MOA ، یک شصتم، یک درجه تنظیم میشود. در 100 یاردی، یک MOAبه معنای فاصله ای برابر با 1.047 اینچ است. که معمولا به 1 اینچ گرد می شود. MOA 1/4 برابر با 1/4اینچ است. اما فقط در 100 یاردی. وقتی از 100 یارد میگذرید، هر کلیک به معنای فاصله ای بیش از 1/4اینچ خواهد بود، ولی همچنان MOA 1/4میماند. وقتی فاصله کمتر از 100 یارد شود بر عکس این اتفاق می افتد. هر چقدر فاصله کمتر از 100 یارد شود، MOA1/4 تنظیم هم کمتر از 1/4   اینچ می شود. در 10 یارد، هر کلیک POI (نقطه اصابت گلوله) را تنها به اندازه یک چهلم اینچ جا به جا می کند و با این وجود همچنان MOA 1/4 باقی می ماند.

در هر سه نمونه زیر با رسیدن به عدد مثلا 4 به یک میزان تغییر ایجاد می کنیم و تفاوت تنها در تعداد کلیک است و در بین نمونه های زیر تورت 1/8 با هر کلیک حرکت کمتر و ظریفتری را ایجاد می کند .

موا  MOA چیست ؟

طبلک دوربین هایی که عبارت MOA بر روی آنها حک شده است از قانون Miinute Of Angle (دقیقه در زاویه) تبعیت می کنند.
این قواعد برای این است که بدانیم با هر کلیک که به طبلک اعمال کنیم به چه میزان مرکز رتیکل یا بعلاوه دوربین از روی هدف جابجا خواهد شد .
هر درجه به 60.0000017874 moa تقسیم می شود.
1MOA را بصورت دو خط فرضی مانند تصویر بالا تجسم کنید که بین دو خط آن در 100 یاردی شیئی به ارتفاع 1.047 اینچ قرار می گیرد.
1Inch=2.54cm
100y = 91.4399m
پس 1.047 اینچ = 2.659338 سانتی متر (ارتفاع 1 موا در 100 یاردی)
اگر2.65 اینچ را بر 91.4 متر تقسیم کنیم عدد تقریبی 0.02908 را خواهیم داشت که این عدد را در هر مسافتی ضرب کنیم ارزش 1 moa (ارتفاع بین دو خط 1MOA) را در آن مسافت بدست می آوریم.
این محاسبات صرفا جهت آموزش است و تیرانداز را از نرم افزار های محاسبه گر برای این امر بی نیاز می کند .
برخی جداول و نمودارهای  جهت سهولت و راحتی اعداد را بر مبنای 1 اینچ در صد یاردی قرار داده اند نه 1.047 و تفاوت جزئی مانند تصویر زیر ایجاد می شود .

موا  MOA چیست ؟

تست کلیک دوربین

پس از درک مفهوم و کاربرد moa برای تیراندازی دقیق نیاز داریم دوربین خود را تست کنیم تا متوجه شویم آیا هر کلیک دوربین ما دقیقا مشابه قانون moa و ادعای کمپانی (آنچه روی تورت درج می شود به عنوان مثال 1/4 moa ) حرکت می کند یا خیر که به این تست کالیبره کردن تورت گفته می شود .

ما برای این تست تارگت زیر را طراحی کردیم ، نحوه استفاده از این تارگت به این صورت است که دوربین را در موقعیتی بدون حرکت و کاملا فیکس قرار می دهیم و تارگت را در مسافت 50 متری نصب می کنیم و بدون نیاز به شلیک و صرفا با توجه به میزان حرکت رتیکل با اعمال کلیک ها روی تارگت ارزش کلیک ها را می سنجیم .

سیبل IRFT-target-Pro-Scope-test جهت تست کلیک دوربین در 50 متر

📂دانلود👇

موا  MOA چیست ؟

ابعاد 98.75 ارتفاع و 61.11 عرض جهت چاپ
60 moa × 30 moa