دوربین فیلدتارگت
دوربین فیلد تارگت

فیلدتارگت به عنوان پرطرفدارترین رشته تیراندازی با تفنگ های بادی out door دارای مشخصه هایی در نوع رقابت است که ایجاب می کند به دوربین سلاح اهمیت ویژه ای بدهیم و شاخص های خاصی را در خرید آن مورد توجه قرار دهیم.

دوربین فیلد تارگت

میثم کماسایی

دوربین فیلد تارگت
دوربین اشمیت بندر مخصوص فیلدتارگت

تیراندازان تفنگ های بادی همواره در مبحث خرید دوربین تفنگ به عنوان یکی از تجهیزات مهم تیراندازی دچار سردرگمی و عدم انسجام اطلاعات و مشاوره های دریافت شده هستند .
فیلدتارگت به عنوان پرطرفدارترین رشته تیراندازی با تفنگ های بادی out door دارای مشخصه هایی در نوع رقابت است که ایجاب می کند به دوربین سلاح اهمیت ویژه ای بدهیم و شاخص های خاصی را در خرید آن مورد توجه قرار دهیم.


شاخصه های فیلد تارگ که در انتخاب دوربین سلاح موثر هستند کدامند؟
مسافت یابی و نیازمندی های اپتیکی
اولین و شاید جذاب ترین بخش و همچنین مهمترین مبحث در فیلد تارگت مسافت یابی است .
تیرانداز فیلد تارگت از مسافتی که هدف در آن نصب شده بی اطلاع است و مجاز به استفاده از مسافت یاب های الکترونیکی هم نیست .
بهترین و قابل اعتماد ترین روش مسافت یابی در فیلد تارگت از طریق پارالاکس یا همان فوکوس دوربین است.
( پارالاکس چیست؟ تصویری که بیننده از طریق عدسی و پشت Reticle می بیند، با حرکت چشم در راستای افق ( چپ و راست) یا بالا و پایین ، در جهت عکس جابجا می شود ، به این پدیده اختلاف دید – اختلاف منظر یا پارالاکس گفته می شود.   علت : فاصله کانونی لنز شیئی اکثر دوربین ها در یک مسافت خاص تنظیم شده اند (معمولا ۱۰۰ یاردی) و در مسافت های دیگر دچار این عدم انطباق می شوند .وقتی برای برد نسبتا نزدیک از دوربینی با بزرگنمایی قابل توجه استفاده می کنیم، تصویر در هر بردی به غیر از برد فعلی خارج از کانون عدسی دوربین می افتد. این یعنی برای داشتن تصویر قابل استفاده باید، برای هر فاصله مورد نظر، کانون شیئی یا جانبی مجددا تنظیم شود )
دوربینی با بزرگنمایی بیشترعمق میدان کمتر و در نتیجه برآورد صحیح تر فاصله را فراهم می آورد. با علامت گذاری ویل یا چرخ پارالاکس بر اساس فواصل مختلفی که در آنها تصویر واضح هستند، ویل تصحیح خطای پارالاکس را به یک وسیله مسافت یابی ابتدایی ولی بسیار دقیق تبدیل می کنیم.
اینکه عمق میدان چیست و چرا در زوم های بالا فاصله سنجی دقیق می شود را در تصویر زیر میتوان دید :

عمق میدان دوربین

قسمت های قرمز رنگ درواقع محیطی است که در دوربین  واضح دیده می شوند.

زوم مورد نیاز در فیلد تارگت (برای دقیقترین مسافت یابی)
در بخش قبلی با دلیل افزایش زوم برای فیلد تارگت آشنا شدیم و باید بدانیم که معمولا ماکزیمم زوم برای تیراندازی استفاده نمیشود و اکثر تیرانداز ها در تیراندازی از زوم 50 استفاده نمیکنند و این زوم صرفا برای مسافت یابی با کمترین عمق میدان کارایی دارد .
مرسوم ترین نوع دوربین در بین تیراندازان فیلدتارگت دوربین های زوم 10-50 است (زوم متغیر از 10 برابر تا 50 برابر)
با یک بار تست می توانیم به این نتیجه برسیم که زوم 50 برای رسیدن به بهتریم عمق میدان و مسافت یابی دقیق در رنج مورد نیاز فیلد تارگت (9 تا 50 متر) کافی و کمتر از آن نیز باعث افزایش ضریب خطا در مسافت یابی می شود .

آمار استفاده از دوربین سلاح در مسابقات جهانی فیلد تارگت 2016

دوربین فیلدتارگت


 به ترتیب  Sightron SIII 10-50X60 FT  و Nikko Stirling 10-50X60 پر طرفدارترین دوربین ها در فیلد تارگت هستند


نمونه ویل های درجه بندی شده برای مسافت یابی در رقابت های فیلد تارگت

ویل پارالاکس دوربین فیلدتارگت
ویل پارالاکس دوربین فیلدتارگت

طرح ها و ایده های مختلفی برای ساخت ویل برای استفاده بهینه در مسافت یابی وجود دارند

ویل پارالاکس دوربین فیلدتارگت

دمای هوا روی مسافت یابی بوسیله پارالاکس موثر است و از این روی تیراندازان در دو یا چند دما پارالاکس خود را اصطلاحا کالیبره می کنند.

ویل پارالاکس دوربین فیلدتارگت

این تغییرات معمولا در اختلاف دمای بیش از 5 درجه رخ می دهند (5 درجه اختلاف نسبت به دمایی که در آن دوربین را کالیبره کرده ایم)

رتیکل دوربین در فیلدتارگت – Reticle

در فیلد تارگت دو روش تیراندازی وجود دارد هولداور (پیشگیری) و دیالینگ (کلیک دهی) که روش دوم به عنوان روش دقیق تر و مورد استفاده حرفه ای ها شناخته می شود .

روش اول به میلدات ها وابسته تر است لیکن تیراندازان دیالینگی نیز برای بادخوانی و جبران دریفت باد نیز با توجه به سرعت عمل مورد نیاز و محدودیت های زمانی (یک دقیقه برای هر هدف) به میلدات نیازمند هستند .


رتیکل دوربین سایترون یکی از محبوبترین رتیکل ها برای فیلد تارگت

دوربین فیلدتارگت

تورت دوربین در فیلدتارگت – turret

تورت دوربین در فیلد تارگت وظیفه حساسی را به عهده دارد و همواره در حال استفاده است .
ظرافت تغییرات مورد نیاز ایجاب می کند در فیلد تارگت از دوربین های دارای ارزش کلیک 1/8 MOA استفاده کنیم.

موا  MOA چیست ؟
دوربین فیلدتارگت

یک دوربین فیلد تارگت با نصب متعلقات مانند زوم لور – پارالاکس پوینتر-ایشیلد – سانشید

دوربین فیلدتارگت
اشتراک گذاری