عضویت ایران در فدراسیون جهانی فیلد تارگت WFTF
عضویت ایران در فدراسیون جهانی فیلد تارگت WFTF

پس از مدتها مذاکره و مکاتبه با فدراسیون جهانی فیلد تارگت سرانجام مدرسه فیلد تارگت ایران به عضویت WFTF درآمد

پیام اطلاع رسانی و تبریک آقای سرجیو ریتا رئیس فدراسیون جهانی فیلد تارگت بابت عضویت ایران در WFTF

عضویت ایران در فدراسیون جهانی فیلد تارگت WFTF

پیج رسمی WFTF در فیس بوک

پیام تبریک آقای آلساندرو دیماجیو از قهرمانان فیلد تارگت ایتالیا در پیج اینستاگرامشون