مسابقه بنچ رست اف کلاس
مسابقه آزاد فیلد تارگت 18 آبان – IRFT- 97

مسابقه فیلد تارگت IRFT در تاریخ 18 آبان 97 در تهران برگزار می شود

مسابقه آزاد فیلد تارگتIRFT – آبان97

مدرسه فیلد تارگت ایران برگزار کرد

مدرسه فیلدتارگت ایران IRFT

با حمایت مالی فروشگاه تجهیزات تیراندازی شاتین

مسابقه آزاد فیلد تارگت 18 آبان - IRFT- 97
مسابقه بنچ رست اف کلاس
image description

🗓زمانبندی اجرایی مسابقه ⏰

پنج شنبه 17 آبان

11:00 تا 15:00  : تمرین تیراندازان در محل تعیین شده (Zeroing Range) 
کرنوگراف مسابقه جهت تست شخصی پیش از مسابقه در زمان تمرین مهیا می باشد 

جمعه 18 آبان

8:30 تا 9:30 کنترل تجهیزات 
 آغاز رقابت فیلد تارگت در کلاس pcp (کلیه تیراندازان بصورت هم زمان وارد lane ها می شوند) 
 14:30 ناهار  
 15:00 مراسم اختتامیه و اهدای مدال ها

محل برگزاری مسابقه

مسابقه آزاد فیلد تارگت 18 آبان - IRFT- 97

این مسابقه با تمرین تیراندازان شرکت کننده در zero range روز پنج شنبه 17 آبان آغاز شد

مسابقه آزاد فیلد تارگت 18 آبان - IRFT- 97

عوامل اجرایی مسابقه نیز تا پایان روز پنج شنبه در حال نصب تارگت ها در هوایی بارانی بودند

مسابقه آزاد فیلد تارگت 18 آبان - IRFT- 97
راست به چپ : میلاد روستایی – وحید شکوری – محمد حسین عباسی – محمد تاجیک
مسابقه آزاد فیلد تارگت 18 آبان - IRFT- 97
مسابقه آزاد فیلد تارگت 18 آبان - IRFT- 97
میثم کماسایی
مسابقه آزاد فیلد تارگت 18 آبان - IRFT- 97
وحید شکوری

صبح روز جمعه 19 آبان مسابقه با کنترل تجهیزات و تحویل کارت های شناسایی به تیراندازان آغاز شد

مسابقه آزاد فیلد تارگت 18 آبان - IRFT- 97

کارت های شرکت کنندگان

مسابقه آزاد فیلد تارگت 18 آبان - IRFT- 97
مسابقه آزاد فیلد تارگت 18 آبان - IRFT- 97

تیراندازان در ساعت 10:30 صبح در Lane های تیراندازی قرار گرفتند 

مسابقه آزاد فیلد تارگت 18 آبان - IRFT- 97

مسابقه با سوت سر مارشال (علی اسحاقی) و نظارت مارشال های دیگر ( وحید شکوری – محمد تاجیک – میثم کماسایی – سعید سعادت و میلاد روستایی) آغاز شد 

در این مسابقه برای رسیدگی به اعتراضات از تارگت چکر مشابه فدراسیون جهانی WFTF استفاده شد

مسابقه آزاد فیلد تارگت 18 آبان - IRFT- 97
تارگن چکر ساخته شده از روی الگوی فدراسیون جهانی فیلدتارگت

ناهار روز پنج شنبه و جمعه در فضایی دوستانه و مفرح 

با تشکر از آقای میلاد اژدری بابت زحمات لجستیکی و زحمات پذیرایی

مسابقه آزاد فیلد تارگت 18 آبان - IRFT- 97
مسابقه آزاد فیلد تارگت 18 آبان - IRFT- 97
میلاد اژدری در حال آماده سازی ناهار تیراندازان

با تشکر از حامی مالی این مسابقه که 2.000.000 تومان از جوایز ، ناهار روز پنج شنبه و صبحانه و میان وعده های مسابقه را تقبل کردند .

 فروشگاه تجهیزات تیراندازی شاتین ( جناب آقای آرمین خودرنگ)

مسابقه آزاد فیلد تارگت 18 آبان - IRFT- 97

آرمین خودرنگ مدیر باشگاه و فروشگاه شاتین

مسابقه آزاد فیلد تارگت 18 آبان - IRFT- 97
آقای آرمین خودرنگ مدیریت باشگاه تیراندازی شاتین

در این مسابقه نحوه ارنج و چرخش نفرات در lane ها مشابه مسابقات جهانی فیلدتارگت بصورت سه نفره بود

مسابقه آزاد فیلد تارگت 18 آبان - IRFT- 97

نفرات برتر مسابقه فیلدتارگت IRFT هجدهم آبان 97 – تهران 
مقام اول : علی زارعی (نفر وسط) برنده دو میلیون تومان 
مقام دوم : مسیح مباشری (نفر سمت چپ) برنده یک میلیون تومان
مقام سوم : مهدی حمزه (نفر سمت راست) برنده پانصدهزار تومان

با تشکر از حامی مالی این مسابقه که 2.000.000 تومان از جوایز را نیز تقبل کردند

مسابقه آزاد فیلد تارگت 18 آبان - IRFT- 97
از راست به چپ : مهدی حمزه (مقام سوم) – علی زارعی (قهرمان) – مسیح مباشری (مقام دوم)
مسابقه آزاد فیلد تارگت 18 آبان - IRFT- 97