مسابقه بنچ رست اف کلاس
مسابقه تیراندازی فیلد تارگت قهرمانی 98 – IRFT

مسابقه تیراندازی فیلد تارگت قهرمانی 98 – IRFT

مسابقه تیراندازی فیلد تارگت قهرمانی 98 مدرسه فیلدتارگت ایران IRFT برگزار شد

23 , 24 خرداد 98

مسابقه تیراندازی فیلد تارگت قهرمانی 98 - IRFT

مسابقه فیلدتارگت قهرمانی 98 مدرسه فیلدتارگت ایران 23 و 24 خرداد 98 در سپیدکمرچال میگون تهران با حضور 22 تیرانداز از شهرهای مختلف ایران برگزار شد .

این مسابقه تحت قوانین فدراسیون جهانی فیلدتارگت WFTF و در منطقه خوش آب و هوا و زیبای میگون و با حضور تیراندازان حرفه ای تفنگ بادی در رشته فیلدتارگت برگزار گردید .

منطقه سپیدکمرچال میگون

 

🗓زمانبندی اجرایی مسابقه ⏰

✔️پنج شنبه 23 خرداد

10:00 تا 13:00  : تمرین تیراندازان در محل تعیین شده (Zeroing Range)
کرنوگراف مسابقه جهت تست شخصی پیش از مسابقه در زمان تمرین مهیا می باشد

✔️جمعه 24 خرداد

8:30 تا 9:30 کنترل تجهیزات

 9:30 تا 10:00 قرار گیری تیراندازان در لین ها و آغاز مسابقه با فرمان مارشال ارشد
14:00 پایان رقابت و ایمن سازی میدان
 14:30 ناهار  
 15:00 مراسم اختتامیه و اهدای تندیس

تمرین تیراندازان در محل تعیین شده (Zeroing Range)

مسابقه تیراندازی فیلد تارگت قهرمانی 98 - IRFT
تمرین تیراندازان در محل تعیین شده (Zeroing Range)
مسابقه تیراندازی فیلد تارگت قهرمانی 98 - IRFT

لیبل کنترل تجهیزات مسابقه

مسابقه تیراندازی فیلد تارگت قهرمانی 98 - IRFT

تندیس نفرات برتر مسابقه فیلدتارگت IRFT

تندیس نفرات برتر مسابقه فیلدتارگت IRFT

بج یادبود مسابقه فیلدتارگت 24 خرداد

مسابقه تیراندازی فیلد تارگت قهرمانی 98 - IRFT

محل اسکان شرکت کنندگان مسابقه

محل اسکان شرکت کنندگان مسابقه
مسابقه تیراندازی فیلد تارگت قهرمانی 98 - IRFT
مسابقه تیراندازی فیلد تارگت قهرمانی 98 - IRFT

آغاز مسابقه در روز جمعه با کنترل تجهیزات

مسابقه تیراندازی فیلد تارگت قهرمانی 98 - IRFT

کارت تیراندازان

مسابقه تیراندازی فیلد تارگت قهرمانی 98 - IRFT

کنترل ابعاد بین بگ تیراندازان با قوانین فدراسیون فیلدتارگت WFTF

مسابقه تیراندازی فیلد تارگت قهرمانی 98 - IRFT

اسکورکارت تیراندازان مسابقه فیلدتارگت

مسابقه تیراندازی فیلد تارگت قهرمانی 98 - IRFT

جوایز مسابقه با حمایت مالی فروشگاه تجهیزات تیراندازی شاتین

مسابقه تیراندازی فیلد تارگت قهرمانی 98 - IRFT
مسابقه تیراندازی فیلد تارگت قهرمانی 98 - IRFT
مسابقه تیراندازی فیلد تارگت قهرمانی 98 - IRFT

نفرات برتر مسابقهمقام اول :  مسیح مباشری با امتیاز 39مقام دوم :  علی زارعی با امتیاز 38مقام سوم :  امیر کریمیان با امتیاز 36مقام سوم منتخب شوت آف (سعید خضرایی - امیر کریمیان - امید زضا علی احمدی )

مسابقه تیراندازی فیلد تارگت قهرمانی 98 - IRFT

با تشکر از مهندس محمد حسین عباسی برای زحمات هماهنگی محل مسابقه با شهرداری محترم اوشان - فشم و میگون 

با تشکر از مهندس محمد حسین عباسی برای زحمات هماهنگی محل مسابقه با شهرداری محترم اوشان - فشم و میگون 
اشتراک گذاری