برگزاری اولین دوره از مسابقات رسمی قهرمانی فیلد تارگت کشور با نظارت فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران
برگزاری اولین دوره از مسابقات رسمی قهرمانی فیلد تارگت کشور با نظارت فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران

این دوره از مسابقات با حضور 20 شرکت کننده در کلاس PCP و 10 شرکت کننده در کلاس فنری با همکاری شهرداری محترم اوشان، فشم و میگون با نظارت فدراسیون تیراندازی در مجموعه ورزشی سپید کمر چال میگون برگزار خواهد شد. در این مسابقه برای اولین بار در ایران از جدیدترین اهداف فیلد تارگت تولید داخل استفاده خواهد شد.

لینک خبر مسابقات در سایت فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران

ثبت نام شرکت در مسابقه

اشتراک گذاری