باشگاه تفنگ بادی مهام
احداث باشگاه تفنگ بادی مهام

باشگاه مهام با دارا بودن فضای مناسب و تحت پوشش قراردادن رشته های مختلف ورزشی از گذشته یکی از باشگاه های بزرگ و مجهز در تهران بشمار می آید که در هم اکنون به همت و سرمایه گذاری جناب آقای خودرنگ در حال احداث مجهزترین باشگاه بنچ رست و فیلدتارگت کشور می باشد .

احداث این باشگاه پس از گذشت بیش از سه ماه کار شبانه روزی به مراحل پایانی خود رسیده است

احداث باشگاه تفنگ بادی مهام
احداث باشگاه تفنگ بادی مهام
احداث باشگاه تفنگ بادی مهام
احداث باشگاه تفنگ بادی مهام

تجهیز نهایی باشگاه :

احداث باشگاه تفنگ بادی مهام
احداث باشگاه تفنگ بادی مهام
احداث باشگاه تفنگ بادی مهام
احداث باشگاه تفنگ بادی مهام