مهدی حسن زاده
تیرانداز ایران در مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان WFTC 2023

آقای مهدی حسن زاده تنها تیرانداز ایران در wftc 2023

WFTF 2023
مسابقه فیلدتارگت 2023 افریقای جنوبی
برای اطلاع از برنامه مسابقه و لوکیشن مسابقه کلیک کنید

گالری تصاویر حضور آقای مهدی حسن زاده در مسابقه فیلدتارگت قهرمانی جهان WFTC 2023

WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت

اسکور کارت های آقای حسن زاده در مسابقه فیلدتارگت قهرمانی جهان WFTC 2023

WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت

نتایج نهایی WFTC 2023

WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت

نمونه اهداف استفاده شده در مسابقه فیلدتارگت WFTC 2023

WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
WFTC 2023 WFTF Fieldtarget فیلدتارگت
اشتراک گذاری